Żądanie sprostowania artykułu

Szanowni Sąsiedzi!

W październikowym wydaniu gazety Panorama Pomorza w artykule zatytułowanym „Uzupełniono skład rady nadzorczej” pojawił się zapis: „Podczas przedstawiania swoich kandydatur Danuta Arciuch zaskoczyła wszystkich zrzekając się głosów na rzecz Tomasza Moksy czym zawiodła swoich zwolenników” Jest to kłamstwo! Pani Danuta Arciuch nie zrzekła się głosów na rzecz Tomasza Moksy i nie zawiodła swoich wyborców lecz rekomendowała osobę Pana Tomasza w głosowaniu podkreślając jego atuty. Dowodem w tej sprawie jest nagranie z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2023 r.

W związku z tym Pani Danuta Arciuch zwróciła się do redaktora naczelnego gazety z żądaniem sprostowania tego fragmentu do postaci zgodnej z prawdą, tj.: „ podczas przedstawiania swoich kandydatur Danuta Arciuch dziękując za zaufanie swoim zwolennikom rekomendowała głosowanie na rzecz Tomasza Moksy.”