FAQ (często zadawane pytania):

1. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską na piśmie popartą rekomendacją co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Ile wynosi składka członkowska?

50zł/rok (możliwa płatność w dwóch ratach)

3. Czy nie będąc członkiem Stowarzyszenia mogę wesprzeć je finansowo?

Tak, wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia – blankiet do wpłaty