Wybory do Rady Nadzorczej SM “Suchanino”

Szanowni Sąsiedzi!
Dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu i głosowanie na naszych kandydatów.👏
Pomimo, iż warunki na sali były trudne, nie zawiedliście nas i daliście radę.💪 
Czeka nas jeszcze dogrywka ponieważ dwoje kandydatów osiągnęło identyczny wynik punktowy i będzie konieczne jeszcze jedno głosowanie, o którego terminie poinformujemy Państwa jak tylko zostanie ogłoszony.

Zobacz więcej