Rozbudowa budynku Spółdzielni – cena rośnie

Z Protokołu Rady Nadzorczej SM “Suchanino” nr 4/2021 z dnia 22.04.2021 r. dowiedzieliśmy się że rozbudowa siedziby Spółdzielni według wstępnego kosztorysu inwestora będzie kosztować Spółdzielnię 503 000 zł oraz że Rada Nadzorcza jednogłośnie (9/9) podjęła uchwałę aby generalny wykonawca tej inwestycji był wyłoniony w trybie udzielenia zamówienia “z wolnej ręki”. W opublikowanym w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Spółdzielni protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 6/2021 z dnia 17.06.2021 r. pojawiła się informacja, że kwota rozbudowy budynku Spółdzielni wraz z dźwigiem osobowym wzrosła do ok. 670 000 zł. Ponadto Zarząd proponuje aby na budynku siedziby Spółdzielni zamontować panele fotowoltaiczne, których koszt wyniesie odpowiednio ok. 80 000 zł dla części biurowej lub 160 000 zł dla części biurowej oraz sklepu. Pomysł budowy dźwigu w budynku Spółdzielni i argumentacja Zarządu dla tej inicjatywy jakoby miało to ułatwiać mieszkańcom załatwianie spraw w Spółdzielni wywołuje rożne zabawne komentarze mieszkańców naszego osiedla głównie z bloków czteropiętrowych, które wind nie posiadają a ich mieszkańcy wchodzą po schodach na drugie, trzecie i czwarte piętro wiele , wiele , wiele razy częściej niż na pierwsze piętro sporadycznie odwiedzając budynek Spółdzielni. W tej sytuacji wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców mających trudności z dotarciem na pierwsze piętro budynku Spółdzielni wystarczy umożliwić im załatwienie spraw na parterze, gdzie można by przenieść biuro/a i tym samym istotnie ograniczyć koszty potencjalnej rozbudowy. Co więcej nie wiadomo na jakiej podstawie zostały skalkulowane koszty instalacji paneli fotowoltaicznych, a to o tyle warte uwagi, że jest to dynamicznie rozwijająca się branża i zarówno na rynku jest znaczna konkurencja pomiędzy firmami oferującymi takie rozwiązania jak i można znaleźć różne formy dofinansowania takiej inwestycji. Ponadto w świetle pojawiających się informacji o zmianach odnośnie rozliczeń energii produkowanej m.in. z paneli fotowoltaicznych należy się również pochylić nad dalszymi kosztami eksploatacji. Warto dodać iż mieszkańcy wskazują, że wszelkie inwestycje do których dąży Zarząd SM “Suchanino” takie jak chociażby rozbudowa siedziby Spółdzielni, zabudowa parkingów przy ulicy Paderewskiego 5, czy zabudowa parkingu przy ulicy Kurpińskiego 7 podyktowane są uzyskaniem przez Zarząd korzyści finansowych. Na poparcie tej tezy wskazuje treść Artykułu 5 Paragraf 4 Regulaminu Wynagradzania i Premiowania Członków Zarządu SM “Suchanino w Gdańsku która brzmi: “W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino” członkom Zarządu może być przyznany dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za pracę związaną z realizacją inwestycji po zatwierdzeniu jego wysokości przez Radę Nadzorczą, na okres trwania inwestycji wynikający z zawartej umowy o wybudowanie lokali mieszkalnych.” Wnioski wyciągnijmy sami …