Relacja z Punktu Informacji Sąsiedzkiej

W minioną sobotę 25 września 2021 r. na parkingu przy ulicy Paderewskiego 5 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Suchanino zorganizowało spotkanie z mieszkańcami naszego osiedla w ramach kolejnej edycji inicjatywy pod nazwą Punkt Informacji Sąsiedzkiej. Odwiedzający nas mieszkańcy mogli zapoznać z materiałami dotyczącymi m.in.:

1) rozbudowy budynku spółdzielni przy ulicy Kurpińskiego 21, która jest prowadzona bez uchwały Walnego Zgromadzenia.

2) informacją o procedowanych przez Urząd Miejski warunków zabudowy dla pawilonu handlowo-usługowego mającego powstać na działkach: 900/38 (stara Biedronka) i 900/25 (parking Paderewskiego 5)

3) przebiegu w miejscu planowanego pawilonu sieci ciepłowniczej, która kilka lat temu została wymieniona, a obecnie w trakcie wymiany jest jej kolejny odcinek od ul. Liszta do ul. Kartuskiej.

4) informacją o kadencji Rady Nadzorczej 2018-2021, która skończyła się 30 czerwca 2021 r. i pomimo sprzyjających warunków do zwołania Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia wyborów do nowej Rady Nadzorczej, Zarząd SM Suchanino nie wywiązał się ze swojego statutowego obowiązku.

Podczas spotkania mieszkańcy składali swoje podpisy pod listem otwartym skierowanym do przedstawicieli władz.

List otwarty – PDF

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Suchanina za zainteresowanie sprawami naszego osiedla i popieranie naszych inicjatyw.