Oświadczenie Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Suchanino.

Szanowni Państwo, mieszkańcy osiedla Suchanino, sąsiedzi,

W związku z pojawiającym się po raz kolejny tekstem w broszurze „Panorama Pomorza”, w którym nasze stowarzyszenie określane jest mianem „pseudospołeczników” czy „pseudodziałaczy” oraz przypisuje się nam „brak racjonalnych przesłanek” czy „chore ambicje” naszych działań oświadczamy. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Suchanino posiadając mandat od mieszkańców osiedla Suchanino w Gdańsku poczuwa się do obowiązku, by działać w ramach swojego statutu dla dobra mieszkańców osiedla. Wszystkie prowadzone przez nas działania realizowane są z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, bazują tylko i wyłącznie na faktach oraz motywowane są tylko
i wyłącznie interesem społecznym. Kierując się powyższymi przesłankami, będąc stroną postępowania o ustalenie warunków zabudowy w rejonie ulic Paderewskiego i Otwartej, po zapoznaniu się z dokumentacją czuliśmy się w obowiązku złożyć pismo, w którym zwróciliśmy uwagę na kwestie wymagające doprecyzowania. Nasze stanowisko podzielili urzędnicy Urzędu Miejskiego
w Gdańsku uwzględniając je w wydanej decyzji. O tym czy podniesione przez nas kwestie świadczą o jakichkolwiek „naszych chorych ambicjach” czy może są wyrazem naszej troski o nasze wspólne dobro możecie się Państwo przekonać po lekturze wspomnianego pisma załączonego poniżej. Mamy nadzieję, że naświetli to Państwu całość sytuacji i pozwoli wyciągnąć własne wnioski.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Suchanino