Nowa Rada Nadzorcza w SM “Suchanino”

SZANOWNI SĄSIEDZI !

W poniedziałek 19 września 2023 r odbyło się drugie w tym roku Walne Zgromadzenia członków S.M. “Suchanino” w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni, ponieważ czerwcowe głosowania wyłoniły bezpośrednio jedynie 8 z 9 członków nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.

Na miejscu 9 z jednakową ilością głosów poparcia znaleźli się: Pani Danuta Arciuch i Pan Tomasz Moksa – członkowie naszego Stowarzyszenia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania oraz poparcia udzielonego koledze przez Panią Danutę Arciuch do Rady Nadzorczej S.M. “Suchanino” został wybrany Pan Tomasz Moksa.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, poparcie udzielone kandydatom oraz udział w głosowaniach podczas obu sesji Walnego Zgromadzenia.

W skład nowej Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

1. Pani Gabriela Dudziak

2. Pan Piotr Andrykowski

3. Pani Agnieszka Serba-Chrzanowska

4. Pani Dorota Kujawska

5. Pan Sławomir Prec

6. Pan Sławomir Siekiera

7. Pan Marek Dyktyński

8. Pan Kazimierz Trawicki

9. Pan Tomasz Moksa

Nowej Radzie Nadzorczej życzymy wydajnej i owocnej pracy dla dobra mieszkańców naszego osiedla.