Jak możesz się z nami spotkać?

W ostatnią środę miesiąca członkowie Stowarzyszenia pełnią dyżur od 18:00 do 19:00 w sali Domu Parafialnego przy Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Otwarta 1. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym leży na sercu dobro naszego Osiedla, a których głosy dotychczas były przez władze Spółdzielni ignorowane lub zagłuszane do czynnego włączenia się w działalność Stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy przywrócić poszanowanie naszych praw i doprowadzić do tego, żeby zagospodarowanie Osiedla odpowiadało naszym potrzebom