Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji Paganiniego/Kamieńskiego

Szanowni Sąsiedzi,

Jak już informowaliśmy nasze Stowarzyszenie realizując cele statutowe w tym dążenie do właściwej organizacji i kształtowania przestrzeni publicznej, zostało uznane za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w rejonie ulic Kamieńskiego i Paganiniego polegającej na realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o czterech kondygnacjach z usługami w parterze (klub osiedlowy i drobne usługi dla mieszkańców), halą garażową w poziomie -1 wraz z dojazdem od ulicy Paganiniego. Wniosek o wydanie tej decyzji złożyły władze statutowe naszej Spółdzielni. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji. Tym samym organ decyzyjny podzielił nieprzychylne zdanie mieszkańców odnośnie tej inwestycji wyrażone w licznej korespondencji kierowanej do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Suchanino w pełni podzielało i podziela zastrzeżenia mieszkańców związane z tą inwestycją. W decyzji wskazano i uargumentowano wiele powodów odmowy, w tym m. in. brak spełnienia kryteriów drogi dojazdowej, naruszenie zasad kontynuacji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, czy brak kontynuacji zasad urbanistycznych wraz z brakiem tworzenia z istniejącymi w nim obiektami jednolitego pod względem funkcji, gabarytów i innych cech zespołu. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w załączonej poniżej decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku – jeżeli tylko dowiemy się o jakichkolwiek dalszych działaniach w tej sprawie, to taką informację Państwu przekażemy.

Szanowni Sąsiedzi, niniejsza sprawa pokazuje, że razem możemy skutecznie przeciwdziałać działaniom władz statutowych naszej Spółdzielni, z którymi się nie zgadzamy. Warunkiem jest jednak nasza aktywność, bo pamiętajmy nikt za nas tego nie zrobi.